ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 17.00 μ.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Τριφυλλείου Ιδρύματος (Θεμιστοκλέους 5, 7ος όροφος).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Απολογισμός δράσης Δ.Σ. του έτους 2018.
  2. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής και διενέργεια ψηφοφορίας σχετικά με την απαλλαγή ή μη των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη της διαχείρισης των οικονομικών του Συνδέσμου.
  3. Διανομή Προϋπολογισμού του Δ.Σ. για το έτος 2019.
  4. Ανακοινώσεις-Ερωτήσεις.

 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα προσέλθουν σ’ αυτήν.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και στις σχετικές ψηφοφορίες έχουν τα μέλη που έχουν γραφτεί στον Σύνδεσμο τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση και τα οποία είναι ταμειακώς ενήμερα.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
       ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΙΟΥ-ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ                      ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ-ΓΛΥΝΟΥ

 

Scroll Up