ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Η Γενική Συνέλευση του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών της 3ης Απριλίου 2019

αποφασίζει ομόφωνα και

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

  Επίτιμο Πρόεδρο του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών

τον  ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΥΔΗ

ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.4 του Καταστατικού

«… συνετέλεσε σπουδαίως και αποδεδειγμένως εις την ευόδωσιν των σκοπών του

Κυθηραϊκού Συνδέσμου και εν γένει προσέφερεν πολυτίμους υπηρεσίας εις αυτόν… »,

κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του (1997-2018).

Αθήνα, 22 Μαΐου 2019

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΙΟΥ                                                     ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ – ΓΛΥΝΟΥ