Ανάρτηση των Κυθηραϊκών Εφημερίδων στο Διαδίκτυο

Στις 16.12.2013 στην αίθουσα του Τριφυλλείου Ιδρύματος ο Κυθηραϊκός Σύνδεσμος Αθηνώνπαρουσίασε ένα εντυπωσιακό έργο: την ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των κυθηραϊκών εφημερίδων, που έχουν εκδοθεί από το 1893 έως σήμερα.

Την παρουσίαση έκανε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ.Γιώργος Καρύδης, ο οποίος ανέλυσε τα βήματα που ακολουθήθηκαν προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος, η κ.Αλεξάνδρα Λουράντου, η οποία εξήγησε στο κοινό τον τρόπο που λειτουργεί η διαδικτυακή ανάρτηση, ο εκπρόσωπος της εταιρείας Eqvus, κ.Παπαγιαννίδης, που εργάστηκε εντατικά για τον τεχνικό προγραμματισμό του έργου και η κ.Καίτη Αρώνη-Τσίχλη, η οποία είχε και την εποπτεία για την ψηφιοποίηση των εφημερίδων από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. Για τη σημασία του έργου μίλησαν ακόμη ο Πρόεδρος του Τριφυλλείου Ιδρύματος κ.Εμμ.Καλοκαιρινός και ο Πρόεδρος της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών κ.Νίκος Πετρόχειλος.

Όλος αυτός ο πνευματικός πλούτος, γίνεται πλέον προσιτός σε όλους τους Κυθηρίους αλλά και σε κάθε ερευνητή, πολύ εύκολα, μέσω της ιστοσελίδας του Συνδέσμου www.kithiraikossindesmos.gr

Η βραδιά έκλεισε με τον παραδοσιακό τσιριγώτικο επίλογο, τσιριγώτικα γλυκά και τσίπουρο.

Scroll Up