Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυθηραϊκου Συνδέσμου συγκροτήθηκε σε σώμα στις 14 Μαρτίου 2018 και αποτελείται από τους:

1. Βασιλική Σαμίου-Φλωροπούλου , Πρόεδρος
2. Βρεττή Ξηνταράκου , Αντιπρόεδρος
3. Μαίρη Καλλιγέρου-Γλυνού, Γεν. Γραμματέας
4. Γιάννης Σωτήρχος, Ταμίας
5. Γιάννης Σάμιος, Αν. Ταμίας
6. Νίκος Καλλίγερος, Ειδικός Γραμματέας
7. Κυριακή Κασιμάτη, Μέλος
8. Εμμ. Καλλίγερος, Μέλος
9. Κυριάκος Μαλάνος Μέλος
10. Θόδωρος Τριφύλλης Μέλος
11. Κατερίνα Κοντολέων Μέλος

Scroll Up