Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Τριφυλλείου Ιδρύματος (Θεμιστοκλέους 5, 7ος όροφος).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απολογισμός δράσης Δ.Σ. του έτους 2017.
2. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής και διενέργεια ψηφοφορίας σχετικά με την απαλλαγή ή μη των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη της διαχείρισης των οικονομικών του Συνδέσμου.
3. Διανομή Προϋπολογισμού του Δ.Σ. για το έτος 2017.
4. Ανακοινώσεις-Ερωτήσεις.
5. Εκλογή Εφορευτικής επιτροπής και ψηφολεκτών.
6. Διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή έντεκα (11) μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και τριών (3) μελών για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα προσέλθουν σ’ αυτήν.

Υπενθυμίζεται ότι : α) Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και στις σχετικές ψηφοφορίες έχουν τα μέλη που έχουν γραφτεί στον Σύνδεσμο τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση και τα οποία είναι ταμειακώς ενήμερα, β) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουν τα τακτικά μέλη που έχουν γραφτεί στον Σύνδεσμο τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση και τα οποία είναι ταμειακώς ενήμερα και γ) Κάθε μέλος δύναται να ψηφίσει με εξουσιοδότηση και για δύο απόντα μέλη, τα οποία θα πρέπει να είναι ταμιακώς ενήμερα.

Παρακαλούμε για τη μαζική συμμετοχή σας την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 και ώρα 06.00μ.μ στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ                                           ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΙΟΥ

Scroll Up